Loading...
  • Välkommen till

    L.A.B. Analytical Nordic AB

  • L.A.B. Analytical är från och med 1:a september officiell distributör och ”service provider” för PerkinElmer i Sverige och Danmark.

  • L.A.B. Analytical har skrivit avtal med Biolin Scientific som distributör i Danmark, Norge och Sverige